Interview over onderzoek in embedded systems met Jelena Spasic, Phd. student aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS).

Waarom ben je naar het Leiden Institute of Advanced Computer Science gekomen voor je PhD?

“Toen ik afstudeerde bij mijn universitein in (Serbia) werkte ik als Research & Development engineer in een instituut. Na drie jaren vol engeneering realiseerde ik me dat ik toch meer onderzoek wilde doen.”

Dus je moest omschakelen?

“Yes", begint Jelena. "Toen besloot ik om ofwel in Duitsland danwel in Nederland mij aan te melden als Phd student, vanwege de zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Toen ik zocht voor een positie vond ik deze tussen de meest passenden bij mijn ervaring... And here I am.”

Hij houdt alle ballen tegelijk in de de lucht. Prof.dr. K. J. Batenburg over zijn interdiciplinaire samenwerking en de rol van het Centrum voor Wiskunde en Informatica. Een keuze kon Batenburg niet maken. In 1988 begon hij met drie propedeuses – Wiskunde, Natuurkunde en Informatica. “Dat was heel veel en heel druk”. Hij kwam tot de conclusie dat Wiskunde en Informatica hem beter liggen, maar “die scheidslijnen zijn vaag”. Toen hij Wiskunde had afgerond begon direct zijn promotieonderzoek bij het Centrum Wiskunde en Informatica. Het CWI verbindt fundamenteel onderzoek in deze vakgebieden.

Een interview over de kracht en de valkuilen van interdiciplinaire samenwerking.

Subcategorieën